Tư vấn về cách tính lương hưu đầy đủ và chính xác nhất 2018

Cách tính lương hưu là một trong những vấn đề rất được quan tâm của người lao động khi về già. Vì vậy để đáp ứng nhu cầu của độc giả Hopdonglaodong.com xin tư vấn cho độc giả về cách tính lương hưu mới nhất 2018.

Câu hỏi tư vấn về cách tính lương hưu

Tôi sinh 9/9/1962, tham gia công tác và đóng BHXH tháng 11 năm 1982 đến 1/10/2017. Đến nay, tôi đủ 55 tuổi đời và có 34 năm 11 tháng đóng BHXH. Hệ số lương hiện hưởng đến tháng 12 năm 2016 là 4,06 và 13% vượt khung. Vậy cách tính lương về hưu của Tôi như thế nào và mức lương hưu được hưởng là bao nhiêu? Quy định pháp luật thế nào mong được luật sư tư vấn, tôi xin cảm ơn.

Cách tính lương hưu mới nhất 2018

Trả lời câu hỏi: Rất cảm ơn bác đã gửi câu hỏi, sau đây Hopdonglaodong.com xin trả lời câu hỏi về cách tính lương hưu cho bác như sau

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức lương hưu hàng tháng được tính như sau:

“Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.”

Điểm a, khoản 1 Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

“1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau:

a) Tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu;”

Theo đó, mức lương hưu của bác sẽ được tính như sau:

Cách tính lương hưu mới nhất 2018

Đến ngày 1/10/2017,tổng bác có 34 năm 11 tháng đóng Bảo hiểm xã hội.

Theo khoản 2 Điều 17 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH thì “Khi tính tỷ lệ hưởng lương hưu trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 6 tháng thì được tính là nửa năm; từ 7 tháng đến 11 tháng thì được tính là một năm”.

Như vậy, theo cách tính bảo hiểm xã hội thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bác được tính là 35 năm, trong đó có, 15 năm đầu bác được tính tỷ lệ hưởng lương hưu là 45%,  từ năm thứ 16 đến năm 35, mỗi năm bác được tăng thêm 3%, tức tỷ lệ hưởng lương hưu của bác sẽ là: 45% + (20*3%) = 105%. Tuy nhiên pháp luật quy định mức tối đa là 75% do đó tỷ lệ hưởng lương hưu của bác sẽ là 75%.

Kết luận: Tiền lương hưu hàng tháng của bác sẽ được tính bằng 75% mức bình quân tiền lương tháng của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu.
Với câu trả lời trên, hy vọng sẽ giúp ích được bác. Nếu bác vẫn còn những thắc mắc và không hiểu rõ, mời bác liên hệ với chung tôi để tiếp tục được giải đáp về vấn đề cách tính lương hưu.

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *