Quyết định thôi việc | Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động 2018

Quyết định thôi việc chứa thông tin gì? Mình được quyền lợi gì sau khi có quyết định thôi việc từ cấp trên?? Mình được đảm bảo về những mặt nào?

Vậy thì sau đây chúng tôi xin được chia sẻ mẫu quyết định thôi việc mới nhất năm 2018:

Công ty….                                              Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

——o0o——                                                  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số ……                                                                       ——o0o——

 Hà Nội, ngày… tháng.. năm…

                                                             

QUYẾT ĐỊNH

Chấm dứt hợp đồng lao động

Giám đốc công ty:………

-Căn cứ Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 của nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

-Căn cứ Hợp đồng loa động số 002/…

-Căn cứ Quyết định xử lí vi phậm / bản án số… của Công ty…. đối với ông…

-Theo đề nghị của phòng tổ chức và nhân sự.                                                         

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay chấm dứt hợp đồng lao động với ông…..,thuộc chức vụ…

Lý do: …..

Kể từ ngày:….

Điều 2: Lương và các khoản phụ cấp được chi trả tính đến ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

Điều 3: Các ông ( bà) Trưởng phòng Tổ chức và Nhân sự, trưởng các phòng ban liên quan và ông… căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận :

-Cá nhân ông…;

-Công đoàn Công ty;

-Lưu văn bản VP,HS

                                                                                           Giám đốc/tổng giám đốc

                                                                                                      ( kí và đóng dấu)

Vậy bên trên đã chia sẻ mẫu quyết định thôi việc cho người lao động, mọi thông tin đóng góp và ý kiến xin vui lòng để lại bình luận tại trang hoidapmoingay.net.

>> Xem thêm: Cách tính trợ cấp thôi việc

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *