Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là đúng hay sai?

Tư vấn về: người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là đúng hay sai pháp luật? Nghĩa vụ của người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Nội dung cần tư vấn (người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động)

E làm việc ở công ty đã được 1 năm 3 tháng. Em vừa kí hợp đồng lại với công ty vào tháng 5 vừa rồi. Giờ e muốn nghỉ việc có báo trước 30 ngày.Nhưng phòng nhân sự bảo lại phải bồi thường nửa tháng lương với lý do k chính đáng. Như vậy có đúng không ạ? Nếu nghỉ việc với lý do gì thì không phải bồi thường vậy ạ? Và nếu công ty cứ khăng khăng bắt em bồi thường thì em phải làm gì ?

Mong nhận được sư tư vấn của luật sư ạ.

Em cảm ơn ạ?

Câu trả lời: cho trường hợp bạn – người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng như sau.

Theo Điều 37 Bộ luật lao động năm 2012 có quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động như sau:Căn cứ vào bộ luật lao động để giải quyết vấn đề về hợp đồng lao động

Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

b) Không được trả lương đầy đủ, không đúng thời hạn như đã ghi bên trong thỏa thuận của hợp đồng lao động

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hay theo một công việc nhất định có thời hạn là dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d, điểm đ khoản 1 Điều này;

c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật lao động.

3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động phải biết trước ít nhất là 45 ngày, trừ các trường hợp đã quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

Nếu như bạn chấm dứt hợp đồng lao động đúng với quyền được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động như Điều 37 trên thì được gọi là chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật. Còn nếu như chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định như trên thì là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Theo Điều 43 Bộ luật lao động còn quy định về nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật như sau:

“Điều 43. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

1. Không được trợ cấp thôi việc đồng thời phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong tính từ ngày không báo trước, hay trợ cấp thất nghiệp.

3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này”.

Kết luận: Trong trường hợp của bạn – người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là phù hợp với quy định tại Điều 37 của Bộ luật lao động thì bạn không vi phạm, sẽ không phải bồi thường nửa tháng lương.

Trên đây là nội dung trang hoidapmoingay.net tư vấn giúp bạn về vấn đề người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Mọi thắc mắc và đóng góp ý kiến, mời bạn gửi về hòm thư của trang.

Mời xem thêm: best electric cooktop 30 inch

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *