Mẫu hợp đồng lao động không thời hạn mới cập nhật 2018

Bài viết sau xin cung cấp cho độc giả mẫu hợp đồng lao động không thời hạn mới nhất hiện nay – 2018. Mẫu hợp đồng lao động không thời hạn nhằm thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ giữa doanh nghiệp, tổ chức, thương nhân với người lao động.

Sau đây là văn bản:  Mẫu hợp đồng lao động không thời hạn mới cập nhật 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————-

Tên đơn vị:

Số:

MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHÔNG THỜI HẠN

Đơn Vị sử dụng lao động :

Ông (bà):             Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ :

Địa chỉ:

Và một bên là:

Ông (bà):            Quốc tịch:Việt Nam

Sinh ngày:                    Giới tính:

Số CMTND:                Cấp ngày:                Tại:

Nơi thường trú:

Chỗ ở hiện nay:

Hai bên chúng tôi đồng ý thoả ước hợp đồng lao động không thời hạn như sau:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

– Loại hợp đồng lao động (3): Không thời hạn

–Bắt đầu làm việc : Từ ngày   tháng    năm

– Địa điểm làm việc(4):

– Chức danh chuyên môn:

– Công việc phải làm:

Điều 2: Chế độ làm việc

– Thời giờ làm việc:

        + Trong ngày:

        + Số Ngày Trong tuần:

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

1. Quyềnlợi:

– Phương tiện đi lại :

– Mức lương cơ bản:

– Hình thức trả lương:

– Phụ cấp gồm:

        + Ăn trưa:

        + Điện thoại:

        + Xăng xe:

– Tiền thưởng: Được thưởng theo quy chế thưởng chung của toàn Công ty

– Chế độ nâng lương: Theo quy chế của Công ty.

– Chế độ nghỉ ngơi: Theo quy định của luật lao động xã hội.

– Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: Được tham gia BHXH với nhân viên có thời gian từ 3 tháng làm việc chính thức trở nên:

        + Người lao động:

        + Doanh nghiệp:

– Những thỏa thuận khác:

+  Các khoản bổ sung phúc lợi khác như: Mỗi năm được công ty tổ chức đi du lịch nghỉ mát 1 lần, thăm quan 1 lần. ( Có thể quy ra tiền nếu công ty không tổ chức)

2. Nghĩa vụ:

– Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

–Bồi thường vi phạm và vật chất: Theo mức độ vi phạm để giải quyết.

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ:

– Đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng quy định.

2. Quyền hạn:

– Tạm hoãn hợp đồng, chấm dứt nếu người lao động vi phạm quy định của công ty như: Chộm cắp, lơ là công việc bị nhắc nhở lần thứ 3.

– Đền bù thiệt hại gây ra cho khách hàng, công ty

Điều 5: Điều khoản thi hành

– Mẫu hợp đồng lao động không thời hạn được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày  tháng  năm  . Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Hợp đồng này làm tại Công Ty……………………………… từ     ngày    tháng    năm

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký, ghirõhọtên)

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

(Ký, ghirõhọtên, đóngdấu)

Ví dụ về mẫu hợp đồng lao động không thời hạn đã ký

>> Tham khảo:

Mẫu hợp đồng lao động mới nhất 2018

Mẫu hợp đồng lao động thời vụ mới cập nhất 2018

Best Laptops For College Students

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *