Hướng dẫn lập hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang

Xuất hóa đơn theo bảng kê chỉ áp dụng đối với hóa đơn giấy, còn đối với hóa đơn điện tử đã có những quy định về việc lập hóa đơn điện tử có nhiều hơn một trang và hóa đơn điện tử không được xuất kèm theo bảng kê. Cùng tìm hiểu kỹ hơn về cách lập hóa đơn điện tử có nhiều hơn một trang trong bài viết này.

Căn cứ pháp lý

Công văn 820/TCT-DNL ngày 13/3/2017 của Tổng cục Thuế đã quy định đầy đủ về việc lập hóa đơn điện tử có nhiều hơn một trang, cụ thể:

hóa đơn điện tử

Tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

– Hóa đơn điện tử được hiểu là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, nhận, gửi, lưu trữ, quản lý bằng phương tiện điện tử. Đặc biệt, hóa đơn điện tử phải đáp ứng các nội dung quy định.

– Hóa đơn điện tử chỉ có giá trị pháp lý nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

Thứ nhất là hóa đơn điện tử có sự đảm bảo đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong hóa đơn điện tử từ khi thông tin được tạo ra ở dạng cuối cùng là hóa đơn điện tử.

Bên cạnh đó, tiêu chí để đánh giá tính toàn vẹn là thông tin còn đầy đủ và chưa bị thay đổi, ngoài những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình trao đổi, lưu trữ, hiển thị HĐĐT.

Thứ hai, các trường thông tin chứa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết.

Ngoài ra, tại Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số HĐ như sau:

https://hoidapmoingay.net/co-duoc-phep-thanh-lap-dia-diem-kinh-doanh-khac-tinh-khong/

Cục thuế sẽ tiến hành xem xét từng trường hợp cụ thể để chấp thuận cho các doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu của trang sau của hóa đơn có hiển thị: cùng số hóa đơn như của trang đầu (do hệ thống máy tính cấp tự động); cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu; kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc – trang X/Y” (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó), cùng tên, MST, địa chỉ, của người mua, người bán như trang đầu.

Hướng dẫn lập hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang

Khi tiến hành đăng ký hóa đơn điện tử và sử dụng doanh nghiệp được phép thể hiện hóa đơn nhiều hơn một trang nếu phần trên đầu của trang sau của hóa đơn có hiển thị các thông tin giống như trang đầu của hóa đơn. Cụ thể:

– Phải có cùng số hóa đơn như trang đầu (do hệ thống phần mềm cấp tự động)
– Cùng tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua, người bán như trang đầu
– Phải có cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu
– Kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc – trang X/Y” (X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó)

https://hoidapmoingay.net/

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *