Hợp đồng xin giấy phép tư vấn du học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………………..***………………………

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN DU HỌC TỰ TÚC

Nước du học: …………………

(Dành cho công dân đi học theo chế độ tự túc)

Hôm nay, ngày……tháng……năm 2016……, tại Hà Nội, chúng tôi gồm:

Bên A    :   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ABC

Đại diện :   Ông Bùi Thị A

Chức vụ:    Giám Đốc

Trụ sở : ………… , Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: …………………..      Fax:…………………

Website:

Bên B:

Họ và tên phụ  huynh: …………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên học sinh . .

Sinh ngày:                                                   nơi sinh :

Hộ khẩu thường trú : ……………………………………………………………………………………………………….

Cmnd số :                            ngày cấp :     /      /           Nơi cấp :

Điện thoại (Ghi rõ số cố địnhcủa  gia đình) :…………………………………………………………………..

Email của học sinh : ……………………………………………………………………………………………………….

Xin đăng ký làm thủ tục đi học tại nước : ……………………………………………………………………….

Theo thư mời nhập học của trường : ……………………………………………………………………………….

Thời gian nhập học : ……………………………………………………………………………………………………….

Người được ủy quyền để giải quyết các vấn đề liên quan đến hợp đồng xin giấy phép tư vấn du học:

Họ và tên( người bảo lãnh): ……………………………………………………………………………………….

Quan hệ với học sinh:……………Số CMND: ………………….Số điện thoại: …………. ….

Địa chỉ thường trú : thôn :…………………xã : ……………………huyện………………..

       Tỉnh : ………………………

Hai bên đã thoả thuận, nhất trí và tự nguyện ký kết những điều khoản sau:

Hợp đồng xin giấy phép tư vấn du học

Tham khảo: xin giấy phép tư vấn du học

Điều I : Trách nhiệm bên A :

1.  Hướng dẫn bên B hoàn thành các hồ sơ cần thiết, tư vấn giúp đỡ học sinh chọn ngành nghề và trường theo nguyện vọng, cung cấp các thông tin liên quan đến môi trường học tập.

2. Sắp xếp cho sinh viên gặp nhà trường, xin thư mời của trường, chuyển hồ sơ sang cho trường . và các vấn đề liên quan.

3. Bên A cùng nhà trường sắp xếp chỗ ở cho sinh viên

4. Kết hợp với sinh viên hoàn thiện thủ tục xin visa du học theo quy định nhập cảnh của nước ………….

5. Liên lạc thông báo với nhà trường về chi tiết lịch bay của sinh viên,

6. Tư vấn, hướng dẫn học sinh giải quyết các khó khăn mà học sinh gặp phải trong quá trình học tập  tại ……………

Điều II : Trách nhiệm bên B :

1. Cung cấp cho bên A đúng và đầy đủ hồ sơ xin đi du học nước ngoài theo chế độ tự túc theo quy  định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an. Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ đã khai.

2. Bên B chịu mọi khoản phí tổn theo thoả thuận và theo quy định của các trường ở ……………. bao gồm các chi phí hành chính tại Việt Nam và …………….., học phí, chi phí ăn ở và các chi phí khác kể từ khi ký hợp đồng và trong suốt quá trình học tập và sinh sống của bên B tại nước ngoài.

3. Sau khi được nhập học, bên B có nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ học tập và giải quyết mọi quan hệ với trường. Cam kết thực hiện đầy đủ việc học tập nâng cao trình độ nghề nghiệp để sau này về phục vụ đất nước, không định cư ở nước ngoài. Không chạy vào trại tỵ nạn của nước cấp visa.

4. Cam kết tuân thủ luật pháp, phong tục tập quán nước sở tại, nội quy của cơ sở đào tạo và chịu sự quản lý của Đại Sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại nước sở tại.

5. Trường hợp bên B bị đuổi học do vi phạm pháp luật nước sở tại, nội quy của nhà trường hoặc lý do đau ốm, bị rủi ro bất ngờ không tiếp tục học tập thì bên B và gia đình phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và cam kết không đòi hỏi Nhà nước và các cơ quan quản lý, công ty tư vấn du học không phải chịu phí tổn nào. Nếu bị nhà trường đuổi học thì nghĩa vụ của bên A và quyền lợi của lưu học sinh ghi trong hợp đồng này đều không còn giá trị.

6. Nếu bên B tự chuyển trường hoặc bỏ trường mà Công ty Cổ Phần Đâu Tư Quốc Tế Thành Đạt đã nhập học cho học sinh thì hợp đồng này hết hiệu lực.

7. Trong trường hợp: Thiên tai, dịch bệnh, thay đổi chính sách, các biến cố chính trị và sự kiện không lường trước khác đột xuất xảy ra tại nước ngoài nhưng gây ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc thực hiện cam kết này thì 2 bên sẽ cùng kết hợp với nhà trường và cùng tìm biện pháp giải quyết nhằm bảo đảm tối đa quyền lợi của học sinh.

8. Nếu học sinh bị đuổi học hoặc bỏ học, hoặc chuyển trường thì học sinh tự đàm phán với trường và phải tuân theo luật hoàn trả của trường nước sở tại. Trong trường hợp này, học sinh và nhà trường tự giải quyết với nhau. Nếu học sinh muốn nhờ Công ty Cổ Phần Đâu Tư Quốc Tế Thành Đạt hỗ trợ  thì học sinh có đơn đề nghị và Công ty Cổ Phần Đâu Tư Quốc Tế Thành Đạt sẽ can thiệp giải quyết theo luật đinh.

 Điều III: Phí dịch vụ và các chi phí khác:

1. Phí dịch vụ: 2.000.000VNĐ (Hai triệu Việt Nam đồng chẵn)/

2. Phí khác: Sinh viên thanh toán các khoản học phí, ăn ở và bảo hiểm, giáo trình

Điều IV: Điều khoản hoàn trả

Nếu bên B tự ý bỏ vì bất kể lý do gì sau khi nộp hồ sơ và ký kết hợp đồng, sẽ phải bồi thường  cho bên A theo luật định và không được nhận lại tất cả các khoản tiền đã đóng cho nhà trường.

Sau khi có giấy thông báo nộp tiền của nhà trường  học sinh đã đăng ký, học sinh phối hợp với Công ty Cổ Phần Đâu Tư Quốc Tế Thành Đạt hoàn thành các khoản hoc phí, ký túc xá các khoản khác theo thông báo của nhà trường bên phía nước ngoài.

Điều V : Điều khoản thi hành

1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng

2. Trong trường hợp bất khả kháng, hai bên thông báo cho nhau bằng văn bản và cùng nhau giải quyết việc thanh lý hợp đồng.

Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản để thực hiện. Hai bên gồm đại diện công ty và học sinh đã đọc kỹ, hiểu rõ các điều khoản trong hợp đồng này và cùng nhất trí ký tên dưới đây.

Bên B

DU HỌC SINH

Hà Nội,ngày…..tháng…..năm 2016

Bên A

Công ty Cổ Phần Đâu Tư Quốc Tế AC

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *