Hợp đồng lao động có những loại nào? Các loại hợp đồng lao động?

Hiện nay có những loại hợp đồng nào? Quy định các loại hợp đồng lao động của cơ quan Nhà nước ra sao? Mời các bạn theo dõi bài viết.

Loại hợp đồng lao động được quy định và hướng dẫn giao kết tại Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13, nội dung cụ thể như sau:

Bất kể bạn làm kinh doanh, đi thuê hay làm giao kèo đều có hình thức của một trong 3 hợp đồng sau:

a)  Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b)  Hợp đồng lao động xác định thời hạn (thời gian)

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c)  Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2.  Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản trên đây hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b trên đây trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c trên đây trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp mà hai bên sẽ ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

>> Xem thêm: Mẫu hợp đồng lao động mới nhất 2018

3.  Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo ốm đau, tai nạn lao động, chế độ thai sản, hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

Tổng kết về các loại hợp đồng lao động: Vậy là có loại 3 hợp đồng lao động, tùy từng trường hợp cụ thể mà sử dụng các loại hợp đồng khác nhau.

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *