Như chúng ta đã biết, đối với các phòng thí nghiệm, nghiên cứu thì đầu côn là dụng cụ rất cần thiết trong các bước tiến hành thí nghiệm đặc biệt trong các ngành y học, sinh học và...