Có được phép thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh không?

Kể từ năm 2019, doanh nghiệp hoàn toàn có thể thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính. Đây chính là một điểm mới được quy định cụ thể tại Nghị định 108/2018/NĐ-CP. Với quy định này đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và phù hợp với nhu cầu thực tiễn công việc hiện nay của các doanh nghiệp.

Tại Khoản 2, Điều 33 quy định về đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo địa điểm kinh doanh có quy định cụ thể: Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính.

Theo quy định này, doanh nghiệp hoàn toàn có thể đặt địa điểm kinh doanh ở bất kỳ đâu trên cả nước mà không cần phải lập chi nhánh tại tỉnh, thành phố nơi cần đặt địa điểm kinh doanh như trước đây.

thành lập địa điểm kinh doanh

Cùng nhìn lại những quy định cũ về việc thành lập địa điểm kinh doanh để có thể thấy được những ưu điểm trong Nghị định mới này.
Tại Điều 33 Nghị định 78/2015 quy định rõ: Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh. Như vậy, theo quy định cũ, việc thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh của doanh nghiệp chỉ được thực hiện khi có chi nhánh và địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh này. Đây là quy định gây nhiều khó khăn và cản trở việc phát triển của doanh nghiệp.

Như vậy, so với trước đây, Nghị định 108/2018 có nhiều ưu điểm vượt trội hơn. Cùng điểm lại những ưu điểm vượt trội mà Nghị định này mang lại:

-Doanh nghiệp được phép thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính
– Nếu trước đây, khi lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh công ty mẹ cần lập chi nhanh trước và cần mua chữ ký số, khai báo thuế, thì với quy định mới này, những quy định cũ trên đều được lược bỏ
– Tiết kiệm chi phí rất nhiều cho các doanh nghiệp
– Giảm tải công việc cho kế toán
– Hồ sơ thành lập được rút gọn, chỉ cần những tài liệu như: Thông báo thành lập địa điểm kinh doanh, văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục, bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu địa điểm kinh doanh, bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người thực hiện thủ tục.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng ra công văn 3200/TCT-KK về quản lý thuế đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Trong công văn quy định rõ về việc phân công cơ quan quản lý, đăng lý thuế, thông báo phát hành hóa đơn, kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng. Giúp doanh nghiệp và cơ quan thuế thực hiện tốt việc thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh.

https://hoidapmoingay.net/

https://hoidapmoingay.net/thu-tuc-dang-ky-su-dung-hoa-don-dien-tu-lan-dau/

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *