Có bắt buộc phải đăng ký mã số thuế cá nhân không ?

Nhiều doanh nghiệp hiện nay cho rằng không nhất thiết phải đăng ký mã số thuế cá nhân cho người lao động. Vậy phát luật Việt Nam có quy định bắt buộc các doanh nghiệp phải đăng ký mã số thuế ( MST) cá nhân cho người lao động hay không?

Để biết câu trả lời như thế nào mời bạn đọc qua bài viết sau nhé.

1. Bắt buộc doanh nghiệp phải có mã số thuế cá nhân khi quyết toán thuế

Khoản 5 điều 6 Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định thời gian đăng ký MST cho người lao động như sau:

“5. Cơ quan chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và đăng ký thuế cho người phụ thuộc của cá nhân một lần trong năm chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm”

Theo quy định ở 5 điều 6 Thông tư 95/2016/TT-BTC  thì doanh nghiệp bắt buộc phải đăng ký mã số thuế cá nhân cho người lao động tuwg tiền lương trong năm và thời gian chậm nhất là 1o ngày làm việc trước lúc nộp hồ sơ để quyết toán thuế hàng năm.

Do đó trước khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân ( TNCN) thì kế toán cần kiểm tra những ai chưa có mã số thuế thì phải đăng ký trước thời gian quyết toán thuế.

2. Doanh nghiệp sẽ bị xử phạt như thế nào nếu như không đăng ký mã số thuế cho người lao động.

Theo : Điều 7 thông tư 166/2013/TT-BTC quy định:

“Điều 7. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định

– Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.

– Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 30 ngày (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này).

– Phạt tiền 1.400.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế quá thời hạn quy định trên 30 ngày.

b) Không thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế.

c) Không nộp hồ sơ đăng ký thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.”

Trân trọng ! 

Nguồn : https://luatketnoi.vn/huong-dan-tra-cuu-ma-so-thue-ca-nhan-luat-ket-noi/

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *