Hiển thị 140 kết quả

Cách tính Bảo hiểm thất nghiệp chính xác nhất 2018

Bài viết sau đây, xin giải đáp các bạn về những thắc mắc liên quan đến cách tính Bảo hiểm thất nghiệp và Bảo hiểm xã hội qua các văn bản pháp luật như: Luật việc làm 2013, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, Nghị định 28/2015/ND-CP. Câu hỏi đề nghị tư vấn liên quan đến cách tính …